Clubhistoriek

In het midden van vorige eeuw was er in Aarschot de tafeltennisclub PPC Century. Maar toen eind jaren ’50 hun lokaal bij Nest Sterckx helemaal vernieuwd werd tot een moderne zaal met feestzaal, diende ze op zoek te gaan naar een nieuwe accomodatie. Veel keuze was er echter niet in het toenmalige Aarschot. De enige geschikte locatie bleek de feestzaal achter café “De Circel” in de Jozef Tielemansstraat te zijn. De Circel was destijds echter ook het lokaal van de toenmalige liberale partij PVV. Verscheidene spelers van PPC Century wilden echter niet geassocieerd worden met de liberale partij en weigerden om in het lokaal te spelen. Dit betekende meteen het einde van de tafeltennisclub. Maar het einde van PPC Century luidde meteen ook het begin van 2 nieuwe Aarschotse clubs in.
Enkele oud spelers van Century bleven actief tafeltennissen in de cafetaria van het speelplein op Bekaf. Onder impuls van onder andere Miel Vervaete en Fons Carmen werd hier de eerste nieuwe Aarschotse tafeltennisclub opgericht. Onder de naam “Artatec” sloot deze club aan bij de Belgische Tafeltennisbond waar ze competitie speelde bij de federatie Antwerpen-Limburg-Kempen. De club stopte in 1973 na veel succesrijke jaren. Onze latere voorzitter Bert Verbist evenals oud-lid Jos De Messemaeker startten hun tafeltenniscarrière bij deze club. Ook Dirk Verstrate, oud-bestuursliud van het PCLK (Provinciaal Comité van Limburg Kempen) speelde voor deze club.

Andere ex-spelers van PPC Century zoals Arthur Rijckmans, Roger Wouters en Paul Meulemans maakten de overstap naar het zaaltje van De Circel. Met succes overigens want al snel groeide het aantal spelers. Onder leiding van Albert Lemmes startte de nieuwe club onder de naam “TTC De Circel”. In 1960 werd er met 2 ploegen ingeschreven in de regionale competitie van het liberale Knapzak Sport. TTC De Circel was zeer succesvol in die competitie en behaalde in 1963 de nationale titel. In 1963 debuteerde TTC De Circel dan ook bij de Belgische Tafeltennisbond in de tafeltennisfederatie Antwerpen-Limburg-Kempen. In de loop der jaren zou de club nog meermaals van naam en locatie veranderen. Zo werd er in 1967 uitgeweken naar dancing “Het Bloemenhof”. Jammer genoeg voldeed het lokaal niet aan de vereisten van de Federatie. Even dreigde zelfs het spook van het ontbinden van de club. Maar ondervoorzitter Paul Vandermeulen zorgde ervoor dat de club terecht kon in de turnzaal van het Koninklijk Atheneum. In 1971 werd de clubnaam omgedoopt tot TTC Atheneum met Juul Jacobs, Paul Vandermeulen, Frans Jacobs en Paul Meulemans als sterkhouders. De beginjaren in het Atheneum waren niet altijd even rooskleurig maar niettemin kende de club een geweldige groei. Jammer genoeg moest de club in 1983 het Atheneum verlaten. Paul Vandermeulen die sinds 1976 voorzitter was geworden en deze functie met hart en ziel nog tot 2009 zou uitoefenen, zorgde ervoor dat de club in de sporthal van de Sima een nieuw onderkomen kreeg. Hij was ook de bedenker van de nieuwe clubnaam “TTC Aarschot”. In 1992 promoveerde de ploeg naar de Nationale Afdeling waar ze verscheidene jaren zou vertoeven. Op sportief gebied vormden deze jaren in nationale het hoogtepunt van onze club. Het is ook in deze periode dat speelster (Ilse Salaerts) bij onze club kon uitgroeien tot de Belgische top bij de jeugd. Maar ook vele van onze andere jeugdspelers uit die periode genoten een goede opleiding en maken nog steeds het mooie weer bij onze club of andere clubs uit de regio. Echter na 10 jaar zakte onze ploeg terug naar provinciale. Enkelen van onze meest ambitieuze spelers zouden in de eerste jaren na deze degradatie andere oorden opzoeken zodat ze terug in landelijke of nationale konden aantreden. Echter het overgrote deel van onze leden bleef trouw aan de club. De eerste ploeg kende gedurende de voorbije 10 jaar wel enkele keren een terugval naar tweede provinciale maar telkens wisten onze spelers met deze ploeg toch terug te keren in eerste provinciale waar ze momenteel ook nog steeds haar plaats heeft. Maar naast de eerste ploeg zijn er binnen onze club uiteraard nog verscheidene andere ploegen (heren, dames, jeugd, recreatie) actief in de provinciale competitie van de federatie Limburg-Kempen. Opvallend is ook dat het aantal spelers op onze sterktelijst tijdens de voorbije 15 jaar weinig varieerde. Uiteraard vertrokken of stopten er elk jaar wel enkele spelers maar dit werd telkens gecompenseerd door nieuwe leden. Bovendien bleef een ruime kern doorheen de jaren trouw op post. Zo zijn er anno 2016 meer dan 20 spelers die er in 2002 ook reeds bij waren. Begin 2015 moesten we wel afscheid nemen van boegbeeld Paul Vandermeulen, 2 jaar nadat ook zijn vrouw Malvine Meulemans die jarenlang aan zijn zijde penningmeester van onze club was hem voorging. Naar aanleiding van het overlijden van Paul schreef Frans Jacobs een hommage aan hem. Paul werd in 2009 als voorzitter opgevolgd door Marc Van De Laer die op zijn beurt in 2015 de fakkel doorgaf aan Bert Verbist. Wat het lokaal tot slot betreft, na enkele omzwervingen belandde de club terug gedurende verscheidene jaren in de sportzaal van het Atheneum. In 2013 kwam hier onverwacht een einde aan. Sinds 2014 fungeert de sportzaal van het Sancta Maria, gelegen aan de Albertlaan als nieuwe thuisbasis.