Visie

TTC Aarschot is een club waar de liefde voor tafeltennis centraal staat. Voor al onze leden, jong en oud, moet tafeltennis een leuke en leerrijke hobby kunnen zijn. Ruime trainingsmogelijkheden worden voorzien maar elk lid bepaalt zelf hoeveel tijd en inzet zij/hij aan deze sport wenst te spenderen. Dat leden vaak komen trainen en zelfs aan competitie en tornooien wensen deel te nemen, kunnen we uiteraard enkel maar toejuichen.  Onze trainers zullen echter altijd ter beschikking staan voor alle leden die dat wensen, dus ook voor de mindere goden of voor de mensen die slechts sporadisch wensen te komen trainen.

TTC Aarschot is financieel en sportief een gezonde club en dat wensen we ook zo te houden. Alles wat we willen realiseren gebeurt dan ook steeds met eigen beschikbare mensen en middelen en vanuit een eigen jeugdwerking. Onze club heeft diverse ploegen op verschillende niveaus in de provinciale competitie van Limburg-Kempen waarmee we steeds met realistische ambities werken. We zijn momenteel niet actief in de landelijke of nationale competitie vermits onze huidige spelerskern dit niet toelaat en we dan hiervoor een niet onbelangrijk deel van onze inkomsten zouden moeten spenderen aan het aantrekken van en/of het uitbetalen van premies aan de hiervoor benodigde betere Belgische of buitenlandse competitiespelers. Dit zou de ontwikkelings- en ontspanningsmogelijkheden van de spelers uit de eigen regio immers te sterk ondermijnen. En het zijn juist deze regionale spelers die we een zeer warm hart toedragen. Naast de regionale competitiespelers zijn bij ons ook jeugdspelers en recreatieve spelers met een onregelmatige speelagenda zeer welkom. Vermits onze club niet actief is op de transfermarkt, vormen de lokale jeugdspelers de toekomstige motor van onze club. Vandaar dat de jeugdwerking in onze club een zeer centrale plaats inneemt. Na het aanleren van de basisslagen, kunnen de jonge spelers opteren om aan te treden in de provinciale jeugdcompetitie of om deel te nemen aan de diverse jeugdtornooien die her en der georganiseerd worden.

Hoewel deze visie misschien verschilt van clubs met grote sportieve dromen en ambities, betekent dit niet dat er in onze club geen ambitie leeft. Integendeel! We hebben prima trainers ter beschikking die zich twee keer per week voornamelijk focussen op de ontwikkeling van onze jeugd en de minder ervaren spelers. Tijdens deze trainingen komen ook geregeld enkele meer ervaren spelers langs wat voor een mooie meerwaarde zorgt. Op donderdagavond is er de kans voor al de geïnteresseerde competitiespelers om hun niveau verder op te krikken tijdens een training voor gevorderden. Hiernaast voorzien we één tot twee sparringavonden (vrije training) waar onze spelers zich met elkaar kunnen meten. Ook hier zijn jeugdspelers, minder ervaren spelers en recreanten welkom om een balletje te kloppen of om de strijd aan te gaan met elkaar of met betere competitiespelers. En mocht dit alles nog niet voldoende zijn voor onze jeugdige talenten dan kunnen ze, vermits we actief zijn in de provincie Limburg, ook nog gebruik maken van de prima uitgewerkte topbegeleiding die deze provincie voor onze sport biedt. Zo zijn er wekelijkse provinciale jeugdtrainingen evenals hoogstaande stages tijdens de schoolvakanties waar de beste jeugdspelers die actief zijn in de provincie Limburg begeleid worden door de allerbeste trainers (onder meer door binnenlandse en buitenlandse A-trainers). Ook mag de provincie steeds enkele jeugdspelers afvaardigen naar stages en tornooien waar de betere spelers van Vlaanderen of zelfs België verzamelen. Hoewel het helemaal geen evidentie is om in deze provinciale selecties opgenomen te worden, hebben tijdens de laatste jaren enkele van onze jongste jeugdspelers dankzij het prima werk van onze trainers door de provinciale scouting de kans gekregen om deel te nemen aan dergelijke hoogstaande trainingen, stages en tornooien.

Met deze filosofie zijn we ervan overtuigd dat TTC Aarschot dé tafeltennisclub bij uitstek is waar iedereen uit onze regio zich op zijn manier ten volle in thuis zal vinden en op een warme en aangename manier plezier kan beleven aan “Pingpong”, tafeltennis en alles wat er bij komt kijken.

Onze sponsors