Tornooien

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste tornooien waarvoor onze spelers mogelijk interesse zullen vertonen. We hebben voornamelijk de tornooien uit de provincies Limburg, Vlaams en Waals Brabant hieronder weergegeven. De detailinformatie van deze tornooien kan je meestal op de provinciale sites van de desbetreffende provincie terugvinden. Onderaan deze pagina zijn de desbetreffende provinciale links toegevoegd.
Inschrijven op deze tornooien kan meestal via de website van de VTTL en daar vind je ook steeds een volledig overzicht van de tornooien, criteria en kampioenschappen : https://competitie.vttl.be/tornooien .

Bij de meeste tornooien dient men inschrijvingsgeld te betalen. Let wel bij de meeste tornooien moet men minstens enkele dagen van tevoren inschrijven. Gelieve hiermee rekening te houden. Raadpleeg dus steeds de flyer op de desbetreffende website.
Ook de info betreffende de belangrijkste nationale en Vlaamse jeugdtornooien zijn toegevoegd. Let wel, voor het nationaal jeugdcriterium kan je enkel meedoen indien je je kan plaatsen via het kwalificatietornooi in september (voor benjamins, preminiemen en miniemen) of als je geselecteerd wordt (vanaf cadetten). Ook voor de Vlaamse jeugdkampioenschappen, Vlaamse kampioenschappen en de Belgische kampioenschappen kan je enkel deelnemen indien je door de provinciale bond hiervoor geselecteerd wordt.
Voor beginnende jeugdspelers zijn tornooien als het provinciaal jeugdcriterium Limburg en de jeugdliga Vlaams-Brabant erg interessant. Ze zijn meestal in de buurt en je wordt tevens in een poule ingedeeld die wordt bepaald op basis van de prestaties uit het verleden. Na elke fase kan je tevens stijgen of afzwakken naar een sterkere of minder sterke poule.
Een algemeen overzicht van de belangrijkste tornooien waar enkele van onze jeugdspelers in het verleden aan participeerden is hieronder weergegeven

Jeugdtornooien

In het begin van het jaar moet men er tijdig bij zijn indien men aan bepaalde tornooien wenst deel te nemen. De inschrijvingen gaan meestal via de website van de VTTL : https://competitie.vttl.be/tornooien , maar voor sommige van deze tornooien dienen langs de club te gebeuren, anderen kunnen via de club of rechtstreeks ingediend worden. In het verleden deden de meeste van onze jeugdspelers eerst wat ervaring op in de provinciale tornooien. De beteren participeerden vervolgens ook aan de Vlaamse en zelfs aan de nationale tornooien. Hieronder is een overzicht weergegeven.

Jeugdtornooi van Hoeselt/Herckenrode
Aan deze jeugdtornooien participeren over het algemeen verschillende provinciale jeugdspelers. Het is sowiese ook voor beginnende spelers interessant om wat ervaring op te doen. In het verleden waren er in Hoeselt steeds bekers voor de reekswinnaars, in Herckenrode een medaille of een T-shirt. De inschrijvingen kunnen rechtstreeks gebeuren en dienen ten laatste op de laatste woensdag voor het tornooi doorgestuurd te worden. De betaling is ter plaatse.

Provinciaal jeugdcriterium
Het provinciaal jeugdcriterium was in het verleden steeds interessant voor jeugdspelers met NG of E-klassement. Zeker bij de preminiemen en de miniemen participeren er vele spelers. Er worden in totaal 3 fases georganiseerd. Nadien wordt er een eindranking opgemaakt en ontvangen de eerste 3 spelers een mooie beker. Per fase wordt men ingedeeld in een bepaalde groep. In de moeilijkste groep zijn uiteraard de meeste punten te rapen. Voor de groepsindelingen van de eerste fase baseert men zich op het resultaat van het vorige jaar alsook op de actuele klassementen. Men kan na elke fase stijgen of dalen naar een hogere of lagere groep. Op deze manier zorgt men ervoor dat iedereen op zijn niveau kan spelen. Een aanrader dus voor alle jeugdspelers met NG of E-ranking. De inschrijving en de betalingen verlopen via de club.

Provinciale top 8 jeugd
Tijdens de top 8 neemt men het op tegen spelers die ook aangesloten zijn bij onze provincie in dezelfde leeftijdscategorie. De betere provinciale spelers van elke leeftijdscategorie komen hier steeds op af vermits de winnaar zich automatisch plaatst voor de Belgische kampioenschappen. Dit tornooi is bijgevolg een goede waardemeter van zijn of haar niveau op provinciaal gebied. Er is tevens een mooie beker voor de winnaar per leeftijdscategorie voorzien. De inschrijving en de betalingen verlopen via de club.

Provinciale Top 8 klassementen
De provinciale spelers kunnen per klassement ook deelnemen aan de Top 8. Hier is de concurrentie uiteraard groot en het niveau hoog. De winnaars (vanaf E-klassement of hoger) zijn verzekerd van hun deelnameticket aan het Belgisch kampioenschap. Er is een mooie beker voor de winnaar per klassement voorzien. De inschrijvingen en betalingen verlopen via de club.

Nationaal jeugdcriterium
Tijdens dit criterium kan men zich testen met de allerbeste jeugdspelers van België. Vanaf de leeftijdscategorie van cadetten kan men enkel participeren na selectie door de Belgische bond. Men dient wel een inschrijvingsformulier in te vullen. Voor de preminiemen en de miniemen wordt er in september een kwalificatieronde ingericht. Enkel de spelers die zich dan kunnen plaatsen worden toegelaten voor de 3 volgende fases. Na elke fase kan men stijgen, dalen of zelfs afvallen. Na de 3 fases wordt er een ranking opgemaakt en de eerste 12 mogen vervolgens de finaleronde spelen. Het hele gebeuren gaat door in Louvain-La-Neuve. Het is evident dat het niveau hier erg hoog is. De inschrijvingen dienen via André Lemaire te verlopen (kan via mail). Het deelnemingsformulier verschijnt normaal gezien in het augustus nummer van het PCLK of kan in de loop van augustus meestal ook op de site van de Belgische bond teruggevonden worden.

Vlaams jeugdcriterium
Tijdens dit criterium voor -12 jarigen kan men zich testen met de betere spelers van zijn geboortejaar in Vlaanderen. Niettemin is dit tornooi ook interessant voor alle -12 jarigen, dus ook voor startende spelers die al enkele trainingen achter de rug hebben. Men wordt in poules ingedeeld zodat men zeker 3 matchen kan spelen. De beste 2 van elke poule gaan door en spelen dan voor de eerste plaatsen. Per fase verdient men punten. Na 3 fases wordt er een tussenranking opgemaakt. De beste 8 gerangschikte spelers na deze 3 fases worden uitgenodigd voor de finaleronde waar ze het tegen de overige 7 moeten opnemen. De beste 3 van de finaleronde krijgen een mooie trofee. Er zijn eveneens trofeën voorzien voor de beste 3 in het algemeen eindklassement dat wordt opgemaakt op basis van de 4 fases (3 fases + finaleronde). De inschrijving is gratis en kan via de site van VTTL competitie of VTTL . Let wel, de verplaatsingen zijn niet altijd dicht bij de deur (de voorbije jaren waren dit steeds de gemeenten Oosterzele, Roeselare of Herckenrode (tijdens de tweede fase kan je zelf kiezen tussen deze twee locaties), Antwerpen en Leuven (finaleronde)).

Provinciale kampioenschappen
De provinciale kampioenschappen worden tijdens de eerste weekends van januari georganiseerd. Eerst heb je de provinciale jeugdkampioenschappen enkel. Hier worden de deelnemers in gelijkwaardige poules verdeeld. De eerste 2 van de poules stoten nadien verder naar de hoofdtabel waar men met rechtstreekse uitschakeling werkt. De eerste 4 spelers zullen het podium mogen betreden en worden geselecteerd voor de Belgische kampioenschappen jeugd. Op dezelfde dag als het enkelspel worden ook het dubbelspel en het gemengd dubbel georganiseerd. Ook hier geldt hetzelfde principe tenzij er te weinig ploegen zouden zijn om verschillende poules samen te stellen. Verder heb je ook de provinciaal kampioenschappen op basis van de klassementen. Hieraan kunnen uiteraard ook volwassenen meedoen. Deze kampioenschapen worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. De eerste 4 zullen het podium mogen betreden en krijgen een selectie voor de Vlaamse kampioenschappen op basis van klassementen alsook voor de Belgische kampioenschappen op basis van klassementen.
Vlaamse jeugdkampioenschappen
Aan dit tornooi kan je enkel deelnemen als je door de provincie hiervoor geselecteerd wordt. Elke provincie mag per jeugdreeks zijn 2 beste spelers afvaardigen. Het spreekt voor zich dat het niveau hier erg hoog is. In het verleden betaalde de provincie Limburg de inschrijvingskosten van de spelers die ze selecteerde en zorgde ze meestal ook voor het vervoer. Zoals reeds gezegd zal de provinciale jeugdcommissie de spelers zelf selecteren op basis van de prestaties die deze spelers neerzetten. Meestal worden deze spelers vrijblijvend ook uitgenodigd op de provinciale trainingen en één- of meerdaagse stages.

Belgische jeugdkampioenschappen
Deze kampioenschappen vonden afgelopen jaren steeds in de eerste helft van februari plaats. De preminiemen en miniemen spelen op een zaterdag, de cadetten, junioren en -21 jarigen op zondag. Net zoals bij de provinciale kampioenschappen worden zowel het enkelspel, het dubbelspel en het gemengd dubbel op eenzelfde dag gespeeld. Maar op het BK wordt er voor de 3 onderdelen steeds het principe van rechtstreekse uitschakeling gehanteerd. Vermits het niveau erg hoog is, impliceert dit dat verscheidene aanwezige spelers slechts enkele matchen kunnen spelen. De voorbije jaren werd dit Belgische kampioenschap net zoals het nationaal jeugdcriterium in het Centre Sportif de Blockry in Louvain-La-Neuve georganiseerd. Inschrijvingen verlopen via de provincie. Let wel, men kan enkel inschrijven als men een formulier tot inschrijving van de provincie heeft ontvangen. De selecties gebeuren op basis van de Top 8 jeugd en op basis van de provinciale kampioenschappen.

Belgische kampioenschappen klassementen (B, C, D en E)
Ook deze kampioenschappen vinden in februari plaats. Ook hier is het systeem van rechtstreeks uitschakeling van toepassing. Inschrijvingen verliepen in het verleden via de provincie en gebeurden op basis van de uitslagen van de Top klassementen en de provinciale kampioenschappen maar er is ook al geopperd om deze via de Vlaamse Tafeltennisliga te laten verlopen op basis van de uitslagen van de Vlaamse kampioenschappen. Net zoals de andere Belgische kampioenschappen gaan deze door in het Centre Sportif de Blockry in Louvain-La-Neuve.

Klassementstornooien
Uiteraard kunnen jeugdspelers ook deelnemen aan klassementstornooien. Bij klassementstornooien kan men meestal deelnemen aan de eigen reeks en aan de reeks juist erboven. Voor een NG-speler betekent dit dat hij kan deelnemen aan de NG-reeks (eigen reeks) enerzijds en de NG-E4-reeks of de E-reeks anderzijds. Deelname aan de eigen reeks is meestal verplicht, de deelname aan de hogere reeks is optioneel. Let wel, op klassementstornooien is er meestal stevige tegenstand aanwezig. Men heeft dus best al wat ritme opgedaan alvorens men hieraan deelneemt. Dikwijls zijn er ook geldprijzen en/of trofeën te winnen. In de provincie Limburg zijn er een beperkt aantal klassementstornooien. Hoeselt (begin september), Herckenrode (eind oktober), Westerlo (november-december) en Dilsen (februari) organiseerden de afgelopen jaren er meestal wel eentje. In Vlaams-Brabant kunnen ook het tornooi van VMS (Linden) in juli of augustus en Diest (september) interessant zijn. In Diest wordt er tevens in de zomerperiode een zomercriterium georganieerd dat bestaat uit 7 fases en waar alle klassementen tegen elkaar kunnen uitkomen. Men kan er per fase inschrijven. De bezetting is meestal erg sterk (er komen veel B-spelers op af waaronder regelmatig zelfs B0’s) en er wordt met voorgift gewerkt waardoor iedereen kansen heeft om te winnen, zelfs van een veel sterkere speler.
De meeste klassementstornooien worden echter in Wallonië georganiseerd. In de provincie Waals-Brabant (wat meestal niet te ver rijden is) en Namen zijn er talrijke tornooien die via de sites van desbetreffende provincies kunnen geraadpleegd worden.
Inschrijvingen aan klassementstornooien dient men zelf te regelen. De betaling is meestal ter plaatse. Op de flyers staan meestal de juiste instructies. Meestal kan dat via een mail te sturen naar een bepaalde persoon voor een bepaalde datum.

Onze sponsors