jaarlijkse algemene vergadering op donderdag 28 april om 20u

 11 apr 2022 

Beste leden,
we nodigen jullie graag uit op onze jaarlijkse algemene vergadering in ons clublokaal op donderdag 28 april om 20u.
Agenda : 

1.Inleiding van de voorzitter

2.Goedkeuring verslag algemene vergadering 2021

3.Financieel verslag van de penningmeester

4.Woordje van de bestuurders

5.(Her)verkiezing van het bestuur : uittredend en herverkiesbaar : Georges Van den Bergh.   Kandidaten voor het bestuur kunnen dit melden aan Johan Vandermeulen tot 27 april

6.Interpellaties en vragenrondje.  Interpellaties kunnen op voorhand gestuurd worden aan Johan Vandermeulen tot 27 april


Ouders van onze jeugdspelers zijn van harte welkom.  Iedere jeugdspeler kan volmacht geven aan een ouder om voor hem te stemmen .  Je bent stemgerechtigd vanaf 18 jaar.


met sportieve groeten

Johan in naam van bestuur TTC Aarschot